Реферат З Інформатики на Тему База Даних

      Комментарии к записи Реферат З Інформатики на Тему База Даних отключены

Реферат З Інформатики на Тему База Даних.rar
Закачек 1382
Средняя скорость 9357 Kb/s

Реферат З Інформатики на Тему База Даних

Санкт-Петербурзький університет МВС Росії

Мурманский філія заочного навчання

Информатики і математика

Тема: Інформація, інформатика, бази даних

Студент 614 навчальної групи

Семенюта Дмитро Іванович

Науковий руководительНикишина Євгена Миколаївна

Інформація, інформатика, бази даних .

Додаткові устрою комп’ютера.

Інформація, інформатика, бази даних . Фундаментальною рисою цивілізації є зростання виробництва, споживання та накопичення грошових інформації в всіх галузях людської діяльності. Усе життя людини, однак, пов’язана отриманням, накопиченням і обробкою інформації. Що б осіб), ні робив: читає він книжку, дивиться він телевізор, розмовляє, він постійно зростає і безупинно отримує ще й обробляє інформацію.

У сфері накопичення інформації існує тенденція збільшення кількості даних в геометричній прогресії – так обсяг знань, починаючи з XVII в., подвоювався приблизно кожні 10 — 15 років. Тому з найважливіших проблем людства є лавиноподібний потік інформацією будь-якій галузі його життєдіяльності. Підраховано, наприклад, що на даний час фахівець має витрачати близько 80% свого робочого дня, щоб встежити над усіма новими друкованими розробками нього діяльності. Збільшення інформації та підвищений попит неї зумовили поява галузі, що з автоматизацією обробки інформації – інформатики. Для переходу безпосередньо до науки інформатики, слід визнати про інформації.

Попри те що, що з визначенням інформації ми бачимо щодня, суворо й узвичаєного її визначення досі немає, тому замість визначення зазвичай використовують поняття про інформацію. Поняття про інформацію, введённое у межах наукового дисципліни, може опровергаться конкретними прикладами і фактами, одержаними у рамках інший дисципліни.

Поняття інформації неспроможна містити такі поняття, як — справжнє знання, не може спиратися лише з об’єктивність фактів і непрямих свідчень. Кошти обчислювальної техніки у змозі обробляти інформацію автоматично, й без участі людини. Ці цифри можуть працювати з штучної, абстрактної і і з удаваної інформацією, де немає об’єктивного відображення ні з природі, ні з суспільстві. Отже, інформація – продукт взаємодії даних , і адекватних їм методів.

Інший підхід розглядає інформацію, як властивість матерії. У цьому стверджується, що інформацію містять будь-які повідомлення, надаються до сприймання людиною чи приладами. Інформація неспроможна існувати поза матерії, отже, вона панувала і існуватиме вічно – яку можна накопичувати, зберігати переробляти.

Розглянемо кілька найпоширеніших визначень информации.1

Інформація – набір символів, графічних сигналів, несучих певну значеннєву навантаження.

Інформація – відображення реального світу з допомогою відомостей (повідомлень).

Інформація – інформацію про чимось або про будь-кого, представлені у вигляді знаків і символів.

Інформація – продукт взаємодії даних , і методов.2

Як і будь-який об’єкт, інформація має властивостями. Характерною відмітною особливість інформації від інших об’єктів природи й суспільства, є дуалізм: на властивості інформації впливають як властивості даних , складових її змістовну частина, і властивості методів, котрі взаємодіють із даними під час інформаційного процесу. Після закінчення процесу властивості інформації переносяться на властивості нових даних , тобто. властивості методів можуть переходити на властивості даних .

Поняття об’єктивності інформації є відносним, зрозуміло, з урахуванням, що методи є суб’єктивними. Повнота інформації в що свідчить характеризує її якість яких і визначає достатність даних прийняття рішень або створення нових даних з урахуванням наявних. Чим повніше дані, тим ширші діапазон методів, які можна використовувати, тим простіше підібрати метод, що вносить мінімум похибок у хід інформаційного процесу.

Адекватность інформації – ступінь його відповідності реальному об’єктивного стану справи. Неадекватна інформація може утворюватися під час створення нову інформацію з урахуванням неповних чи недостовірних даних . Але й повні, і достовірні дані можуть спричинить створенню неадекватною інформацією разі застосування до них неадекватних методів.

Доступність інформації – міра одержати той чи інший інформацію. На ступінь доступності інформації впливають одночасно доступність даних , і доступність адекватних методів їхнього інтерпретації. Відсутність доступу до даних або відсутність адекватних методів обробки призводять до однаковому результату: інформація виявляється недоступною.

Актуальність інформації – ступінь його відповідності інформації поточному моменту часу. Нерідко з актуальністю, як і з повнотою, пов’язують комерційну цінність інформації. Оскільки інформаційні процеси розтягнуті в часу, то достовірна і адекватна, але застаріла інформація може спричинить помилковим рішенням. Необхідність пошуку (чи розробки) адекватного методу до роботи з цими може спричинить такий затримки отримання, що вона стає неактуальною і непотрібної.

І, ми логічно підійшли до розгляду науки, предметом якої є інформація.

Інформатика – це наука, вивчає всіх аспектів отримання, зберігання, перетворення, передачі й використання информации.3 Сама інформатика з’явилася вже з появою персональних комп’ютерів. У переведенні із французької інформатика – автоматична обробка інформації.

У інформатики все жорстко орієнтоване на ефективність. Питання, як зробити так той чи інший операцію, для інформатики є важливим, але з основним. Основним ж є питання, як зробити так цю операцію ефективно.

Предмет інформатики становить такі поняття:

апаратне забезпечення коштів обчислювальної техніки;

програмне забезпечення коштів обчислювальної техніки;

кошти взаємодії апаратного та програмного забезпечення;

кошти взаємодії людини з апаратними і тими програмними засобами.

Отже, в інформатики особливу увагу приділяють питанням взаємодії. І тому було й висунуто спеціальне поняття – інтерфейс. Пользовательским інтерфейсом називають методи і засоби взаємодії людини з апаратними і тими програмними засобами. Відповідно, існують апаратні, програмні і апаратно-програмні інтерфейси.

Основне завдання інформатики є систематизація прийомів і методів роботи з апаратними і тими програмними засобами обчислювальної техніки. Мета систематизації полягає у виділенні, впровадженні та розвитку передових, найефективніших технологій, в автоматизації етапів роботи з цими, соціальній та методичному забезпеченні нових технологічних досліджень. У складі основної мети інформатики сьогодні вже можна виокремити такі напрями для практичних додатків:

архітектура обчислювальних систем;

інтерфейси обчислювальних систем;

На всі етапи технічного забезпечення інформаційних процесів для інформатики ключовим поняттям є ефективність. Для апаратних коштів під ефективністю розуміють ставлення продуктивності устаткування для її вартості. Для програмного забезпечення під ефективністю розуміють продуктивність осіб, які працюють із ними (користувачів). У програмуванні під ефективністю розуміють обсяг програмного коду, створюваного програмістами в одиницю часу.

У процесі розвитку інформаційних технологій у електронному вигляді накопичується дуже багато інформації. Основне завдання у цій ситуації не тільки зберігання, а й систематизація за якими або ознаками, обробка інформації за потрібне чином заради отримання вже нових узагальнених даних , які у своє чергу як і повинні класифікуватися і упорядоченно зберігатися. Різні типи інформації мають різні характеристики, різні критерії сортування й пошуку. Набір подібних даних , організованих належним чином з метою деяких стандартних дій називають Базами Даних (БД), база даних може бути не великого розміру. Телефонна книжка з п’яти абонентів, з визначення, як і є базою даних , як і список телефонних номерів міського телефонного станції.

Фундаментальна обізнаність із великими наборами даних автоматизується простіше, коли дані упорядковані, тобто. утворюють задану структуру. Існують три основних типи структур даних : лінійна, ієрархічна і табличная. Найбільш найпростіша структура даних – лінійна. Це список. Для швидкого пошуку інформації існує ієрархічна структура. Для великих масив пошук даних в ієрархічної структурі набагато простіше, ніж у лінійної, але й тут необхідна навігація, що з необхідністю перегляду.

Перерахуємо типи баз даних , отримали на сьогодні найбільше розвиток, що пов’язані з впровадженням інформаційних технологій у спеціалізовані галузі господарства:

— документографические і документальні БД, створювані у засобах масової інформації;

— БД по промислової, будівельної і переробка сільськогосподарської продукції;

— БД з економічної і кон’юнктурної інформації (статистична, кредитно-фінансова, зовнішньоторговельна);

— фактографічні бази соціальних даних , які включають інформацію про населенні і соціальному середовищі;

— БД транспортних систем;

— довідкові дані населенню та шкільних установ (енциклопедії і довідники, розкладу літаків і поїздів, адрес і телефонів громадян і організації та інших.);

— ресурсні БД , які включають фактографическую інформацію про природні ресурси (земля, вода, надра, біоресурси, гідрометеорологія, вторинні ресурси, і відходи, екологічна ситуація);

— фактографічні бази й банки наукових даних , щоб забезпечити фундаментальні наукових досліджень;

— фактографічні БД у сфері культури й мистецтв;

— лінгвістичні БД, тобто. машинні словники різного типу, і призначення.

Зазвичай, специализированны БД, як програмний продукт, пишуться персонально під великого клієнта, беручи до уваги потреби й інтереси. Середньому користувача існують універсальні БД, найвідоміші ECCESS, PARADOX .

Сучасний етап розвитку людства ставить за пряму залежність успішну роботу, зробити кар’єру, добробут кожного окремої людини тільки від доступу до інформаційних ресурсів, що майже прирівнюються до найважливішим ресурсів поруч із сировиною і енергією, та першої чергу уміння скористатися і почерпнути потрібні дані з відповідних джерел. Кожна людина має мати необхідними знаннями у сфері інформаційних технологій – це потрібно у повсякденному житті задля досягнення різних цілей.

Додаткові устрою комп’ютера.

Різні типи додаткових пристроїв, подключаемых до персональним комп’ютерів (ПК), відіграють істотне значення у її роботи і називаються периферійними. Вони значною мірою визначають можливості використання ПК та його технічні характеристики. Широкий асортимент випущених периферійних пристроїв дозволяє вибирати такі, із якими професійні комп’ютери використовуються найефективніше у різноманітних галузях діяльності.

Існує мінімальний набір апаратних коштів званий базової конфігурацією, без якої неможливі запуск і ПК. У базову конфігурацію входять системний блок (центральна частина ПК), монітор (пристрій виведення), клавіатура (пристрій введення) і ручний маніпулятор – миша. Крім базової конфігурації ПК то, можливо доповнений на принтері, сканером, модемом, мережевий картою, мережним концентратором, трекболом, різними джойстиками, вебкамерой, стерео окулярами тощо.

Багато периферійні устрою приєднуються до комп’ютера через спеціальні рознімання (порти), які перебувають зазвичай задній стінці системного блоку комп’ютера, але протягом останнього час для зручності дедалі більше рознімання розташовуються на на лицьовій стороні. Разъемы бувають різних типів, до різних пристроїв, але є договір універсальні, наприклад USB (універсальний послідовний порт). Останнім часом дедалі більшої популярності набуває бездротовий тип сполуки – інфрачервоний порт.

Деякі устрою , наприклад, багато різновиду сканерів (приладів для введення рисунків і тексту в комп’ютер), використовують змішаний спосіб підключення: в системний блок комп’ютера вставляється електронна плата (контролер), управляюча роботою устрою , а саме пристрій приєднується до цієї платі кабелем з певним розніманням .

Нині розробляються дедалі більше нові, і скоєні периферійні устрою , які полегшують життя користувачів ЕОМ і роблять роботу зручною і продуктивної.

Характеристика осіб, що скоїли злочини у Росії січні-березні 2003 р.

Виявлено осіб, що скоїли злочини

Можливість, що випадково обраний обличчя, скоїла злочин, стосуватиметься до цієї групі

Система управління базами даних

1. Поняття бази даних

2. Сутність системи управління базами даних

3. Різновиди систем управління базами даних, їх огляд

Список використаної літератури

1. Поняття бази даних

База даних (БД) — це сукупність взаємозв’язаних даних, що зберігаються разом. Основними та невід’ємними властивостями БД є такі:

— для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох застосуваннях;

— незалежність даних від програм;

— для пошуку та модифікації даних використовуються спільні механізми;

— як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її цілісності та захисту від неавторизованого доступу

Прокоментуємо додатково підкреслені слова та вирази у вищенаведеному описі, порівнюючи в основному з близьким попередником БД — файловими системами (ФС).

На відміну від файлових систем БД зорієнтована для підтримки даних для кількох застосувань. На практиці ця властивість інколи порушується. Часом таке порушення можна пояснити тим, що проект вводиться в дію поетапно, і у певний момент дійсно функціонує тільки одне застосування. Іноді відхід від вказаної властивості зумовлений іншими важлими причинами, але, на жаль, не є рідкістю просто помилка у виборі засобів для реалізації проекту і ситуація нагадує відоме прислів’я про стрілянину з гармати по горобцям.

Взаємозв’язаність даних полягає в тому, що доступ до певної групи даних якогось застосування загалом полегшує доступ до інших груп даних цього ж застосування. В умовах орієнтації БД на велику кількість застосувань виникає необхідність у підтримці значного числа різноманітних зв’язків між даними. Саме у розумінні тісного логічного зв’язку використані слова про збереження разом даних.

База даних – це набір даних з наступними властивостями:

· дані логічно пов’язані між собою і несуть відповідну інформацію;

· структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору даних, які вона містить;

· бази даних відображають тільки окремі аспекти реального світу, що дає змогу визначити їх як «мікросвіт».

2. Сутність системи управління базами даних

Системи управління базами даних – це програмні засоби, за допомогою яких можна створювати бази даних, заповнювати їх та працювати з ними. У світі існує багато різноманітних систем управління базами даних. Багато з них насправді є не закінченими продуктами, а спеціалізованими мовами програмування, за допомогою яких кожний, хто вивчить дану мову, може сам створювати такі структури, які йому потрібні, і вводити в них необхідні елементи управління. До таких мов відносяться Clipper, Paradox, FoxPro та інші.

Необхідність програмувати завжди утримувала устаткування баз даних в малому бізнесі. Великі підприємства могли дозволити собі зробити наказ на програмування спеціальної системи „під себе”. Малим підприємствам звичайно не по силам було не тільки вирішити, але й правильно сформулювати цю задачу.

Становище покращилось з появою у складі пакета Microsoft Office системи управління базами даних Access. Ранні версії цієї програми мали номери Access 2.0 та Access 95.

За допомогою Access 9x звичайні користувачі отримали зручний засіб для створення та експлуатації досить міцних баз даних без необхідності щось програмувати. У той же час робота з Access 9x не викреслює можливості програмування. За бажанням систему можна розвивати та настроювати своїми силами. Для цього треба володіти основами програмування на мові Basic.

Ще одним додатковим досягненням Access 9x є інтегрованість цієї програми з Excel 9x, Word 9x та іншими програмами пакета Office 9x. Данні, створені в різних додатках, утворюючих цей пакет, легко імпортуються та експортуються з одного додатка в інший.

Системи управління базами даних (СУБД) є набором програмних засобів, необхідних для створення, використання і підтримки баз даних.

Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати звіти, діаграми і поштові наклейки.

Організація єдиної бази даних стала можливою лише завдяки тому, що були створені спеціальні програмні продукти — системи управління базами даних (СУБД).

Основне призначення СУБД — створення та підтримка в актуальному стані бази даних, а також зв’язок її з програмами розв’язування економічних завдань (прикладні програми користувачів).

База даних – це комп’ютерний термін, який використовується для позначення сукупності інформації з окремої теми або відомостей, пов’язаних з деякою прикладною задачею. Зберігання інформації у вигляді бази даних полегшує доступ до неї, пошук та вилучення потрібних фрагментів.

На магнітному диску база даних може зберігатись у вигляді одного файла (бази даних MS Access, Informix та ін.) або у вигляді папки з файлами (бази даних Interbase, Paradox та ін.).

3. Різновиди систем управління базами даних, їх огляд

Системи управління даними першого покоління

СУБД першого покоління характерні тим, що кожна група користувачів розробляла своє власне програмне забезпечення по управлінню даними. Наслідками такої сепаратизації стало надмірне дублювання програмних кодів і даних.

Системи управління даними другого покоління

Файли взаємопов’язаних даних об’єднуються в бази даних. СУБД створюються для таких досвідчених користувачів, як програмісти.

Системи управління даними третього покоління

Можливості СУБД розширились. Створені розвинуті інтерфейси, що забезпечують інтерактивний доступ звичайним користувачам.

· Скорочення надлишку даних;

· Без баз даних неможливо уникнути зберігання надлишкових даних;

· При наявності центрального контролю баз даних деякі надлишкові дані можна усунути;

· Надлишкові дані не можуть бути повністю усунені, оскільки велику роль в СУБД відіграють питання часу і достовірності.

У світі існує безліч СУБД. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об’єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний устояний комплекс основних понять. Це дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми й методи на весь клас СУБД.

Найпоширенішими СУБД є Visual FoxPro та Microsoft Access.

Система управління базами даних VISUAL FOX PRO (VFP)

СУБД VFP — це реляційна база даних. Кожна таблиця збері­гається в окремому файлі з розширенням dbf. Усі інші об’єкти — форми (form), запити (query), звіти (report), програми (program), меню (menu), уявлення (view) теж зберігаються в окремих файлах з відповідними типами.

Дані поділяються на змінні бази даних (поля), змінні пам’яті (використовуються для проміжного зберігання да­них) та масиви змінних пам’яті. Ім’я змінної може мати довжину до 10 символів, містити літери від А до Z, всі цифри та знак під­креслювання (—). У таблиці 1 перелічені типи даних, які можуть приймати змінні.

Мі живемо в мире цифр и чисел, тому что все в нашому жітті вимірюється и фіксується, підлягає Рахунку, обрахунку и обліку. Щоб правильно розпоряджатіся, контролюваті годину, а отже, і гроші, треба Швидко і Зручне вести різного роду обчислення, різніх профілів и направлений обрахункі, накопічуваті чисельного и текстових інформацію, обробляті, співставляті дані, вести їх поиск и обмін. Програми ОБРОБКИ Електрон таблиць широко застосовуються в наш годину, так як без Обчислення НЕ обійтісь в багатьох сферах нашого життя. Серед СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ ОБРОБКИ числових даних широко застосовується табличний редактор Microsoft Excel.

МС Excel — це програма, в Якій можна створюваті табліці, обчіслюваті ї аналізуваті дані. Програми такого типу назіваються програмами Електрон таблиць. Excel дает змогу створюваті табліці, Які автоматично обчислюють підсумок введених числових значень, друкувати табліці у Зручне виде та будуваті Прості графіки.

В основному ми будемо мати дело з базами даних. База даних (БД) — сістематізоване сховище даних.

Тому на даній Науковій практике ми повінні розібратіся:

По-перше з ПОНЯТТЯ бази даних та основна ее про єктами;

по-іншому з формулами в електронній табліці MS Excel;

За-трете з базою даних в MS Excel.

На Кінець роботи ми повінні закріпі знання по роботі з Power Point, створі презентацію у размере 12-15 слайдів.

Розділ 1. Робота з базами даних

1.1 Поняття бази даних

Протяг життя людина накопічує різноманітну інформацію: телефони, адреси, імена та дати народження друзів и знайомості; Відомості про ті, Які книги зберігаються у власній Бібліотеці, Які ігри, аудіо — та відеозапісі знаходяться на дисках ТОЩО. Такі дані звічайна зберігаються в сістематізованому виде з тім, щоб ними Було Зручне користуватись.

Діяльність будь-якої организации, фірми, підприємства невід ємна від создания ї! застосування Сховище даних, Які стосують осіб, что Працюють на виробництві, товарів, что віпускаються, матеріалів, Які необхідні для їх виготовлення, ТОЩО. Такі Сховище потрібні для управління виробництвом, организации економічних зв язків, реклами продукції. Сховище різноманітної шіроковжіваної информации створюються для Подальшого использование. Такими Сховище людина может користуватись при замовленні квитка на літак, при купівлі ліків, при віборі автомобіля, для Ознайомлення з новою КНИЖКОВА продукцією ТОЩО.

Сістематізоване сховище даних назівається базою даних (БД).

Сучасні бази даних створюються на Електрон носіях. Це Забезпечує надійне Збереження даних и зручні засоби роботи з ними. Для создания баз даних и маніпулювання ними Використовують СПЕЦІАЛЬНІ програми — системи управління базами даних (СКБД). Основними функціямі СУБД є:

Введення даних у базу та їх Збереження;

поиск даних у базі.

Широкого Розповсюдження Набуль СУБД, Які зберігають базу даних з інструментами для ее опрацювання. До таких СУБД Належить Microsoft Access.

Разом з тім, існують інформаційно-пошукові системи, Які здатні працювати з різнімі базами даних. Такі системи здійснюють поиск информации за запита користувача.

Класифікація баз даних

залежних від характеру даних, что зберігаються, розрізняють фактографічні та документальні бази даних.

. Фактографічнімі є бази даних, Які містять інформацію, что відносіться до певної предметної СФЕРИ або Галузі ДІЯЛЬНОСТІ. Например, фактографічнімі є бази даних, що містять географічні Відомості, дані про хімічні елементи та їх сполуки, інформацію про розклад зайняти у школі, про Особисті дані учнів школи ТОЩО.

. Документальних є бази даних, Які відображають конкретні документи та містять їх бібліографічній описание. Інформація в документах может буті зафіксована в текстовому, звуковому або графічному виде. Документ обов язково має реквізити (номер, дату погодження матеріалів, місце затвердження, підпис ТОЩО), за Якими его можна найти. Документальні БД є очень Зручне в работе багатьох фахівців. Например, базами, що містять закони про оподаткування, корістуються бухгалтери та економісти; базами даних зі зведення Законів про освіту корістуються Керівники шкіл, дитячих установ та Вищих Навчальних Закладів.

залежних від способу Подання даних розрізняють ієрархічні, мережні та реляційні бази даних.

. У ієрархічній базі даних усі елементи розташовуються залежних від їх підпоря.


Статьи по теме